De ce sa consumam suplimente sintetice?

 

Se stie ca pentru o viata sanatoasa si pentru un corp frumos trebuie sa ne alimentam corect. Este important sa avem un meniu cat mai divers, bogat in nutrienti si substante active, mai ales daca practicam sportul si dorim anumite rezultate. Organismul nostru nu poate produce proteine, vitamine, minerale, acizi grasi, omega 3, fosfolipide esentiale etc., iar lipsa lor poate stopa progresele sportive si chiar pot fi cauza dereglarilor de sanatate. Ritmul contemporan de viata  si situatia ecologica nu ne permite sa avem in permanenta o masa bogata in produse care asigura norma zilnica de substante necesare. Iata aici ne vin in ajutor suplimentele alimentare. Scopul lor este de a suplini gaurile in alimentatie si de a nivela deficitul de nutrienti.

 

 

 

 

 

Cat de importante sunt ele pentru a obtine un corp perfect?

 

Sunt foarte importante si dupa cum am spus mai sus, importante sunt nu anume suplimentele ci substantele care se contin in ele, care de fapt ar trebui sa le primim cu alimentatia, dar nimeni din noi nu o face. Deficitul de proteine, de exemplu, duce la degradarea tesuturilor in organism si in primul rand sufera masa musculara. Daca vrem sa pastram o figura frumoasa si tonifiata, e bine sa luam un supliment de proteina sau aminoacizi. Lipsa de carnitina in sange impiedica procesul de ardere a grasimilor si daca dorim sa progresam in slabire, poate sa ne ajute L-carnitina. Sa nu uitam ca toate procesele chimice in organism se petrec doar pe un fon balansat de vitamine si minerale, deci un complex de multivitamine trebuie sa fie administrat in permanenta.

 

 

 

 

Ce fel de suplimente trebuie consumam?

 

Feluri de suplimente exista o multime. Daca intri intr-un magazin de suplimente iti fug ochii in toate partile si te pierzi. Noi vom mentiona doar cateva, cele mai importante, care trebuie sa le foloseasca fiecare persoana indiferent de sex, varsta si scop. Astea vor fi: un adaos de proteina, pentru ca 90% din noi nu consuma norma zilnica de proteine. Un complex de vitamine/minerale, pentru ca, cat de sanatos nu ne-am alimenta, datorita situatiei ecologice actuale fructele si legumele nu mai contin cantitatile necesare de substante folositoare, mai ales ca majoritatea sunt crescute fortat in conditii artificiale. Omega 3, pentru sanatatea inimii, a ochilor, a pielii, a creierului si multe multe alte benificii. Aceste 3 suplimente sunt cele mai importante si trebuiesc consumate permanent.

 

 

 

 

 

Cum sa le alegem?

 

Suplimentele sunt produse alimentare si in primul rand trebuie sa atragem atentie la termenul de valabilitate. Un produs cu termenul expirat nu va avea efectul dorit sau chiar poate duce la dereglari digestiv. Al doilea moment este compania producatoare sau brandul. Odata cu popularizarea fitnesului si dezvoltarea industriei de suplimente, au inceput sa apara multi producatori care propun o gama larga de produse la preturi foarte mici. Calitatea produselor insa lasa de dorit si continutul pachetelor deseori este dubios. Pana ne acomodam in sfera suplimentelor, mai bine sa evitam totul ce e foarte ieftin si dubios, sa alegem branduri cunoscute care sunt de mult timp pe piata si s-au recomandat deja prin calitate. Cel mai bine  e sa consultam antrenorul personal care cred ca va fi bucuros sa ne ajute cu alegerea noastra.

 

 

 

 

 

Cand ele pot fi daunatoare?

 

Suplimentele alimentare nu sunt substante periculoase si rare ori pot fi daunatoare. Acestea se pot manifesta negativ atunci cand organismul sufera de unele boli sau avem reactie alergica la anumite componente. In asa cazuri e bine sa consultam medicul specialist inainte de a administra suplimentul ales.

 

 

 

 

Care este efectul lor advers?

 

Suplimentele sunt substante naturale extrase din produse alimentare. Ele nu au efecte adverse cum pot avea medicamentele. Doar in unele cazuri anumite suplimente se produc prin metode chimice, acestea insa fiind echivalente cu cele care se petrec la noi in organism si nu prezinta nici un pericol.

 

 

 

 

Sursa foto: google.com

  1. e cesaconsumamsuplimentesintetice?

sestie capentru o viatasanatoasasipentru un corp frumos trebuiesane alimentam corect. Estimportantsaavem un meniu catmaidivers, bogatin nutrientisisubstantactive, mai alesdacapracticamsportulsidorianumite rezultate. Organismul nostru nu poate produce proteine, vitamine, minerale, acizigrasiomega3, fosfolipide esentiale etc. iar lipsalor poatestopaprogreselesportivesichiar cauzadereglaridesanatate. Ritmul contemporan de viatasisituatiaecologicanu ne permitesaavem in permanentao masabogatain produse care asiguranormazilnicadesubstante necesare. iataaicine viiajutorsuplimentele alimentare.scopul lor este de asuplinigaurile ialimentatieside aniveladeficitul de nutrienti.

 

  1. Catde importantesuntele pentru un efectbun?

 

suntfoartimportantesidupacum amspusmaisusimportantesuntnu anumesuplimentele cisubstantele carese contiin ele, care de fapt atrebuisale primim cu alimentatiadar nimenidin noinu o face. Deficitul de proteine de exemplu duce ladegradareatesuturilor in organismsiin primul randsuferamasamusculara. Decidacavremsapastram o figurafrumoasasi tonifiata, e binesaluam unsuplimentde proteinasaaminoacizi. Lipsade carnitinainsange impiedicaprocesul de ardere agrasimilorsidacadorimsaprogresainslabire, poatesane ajute L-carnitina.sisanu uitam catoate procesele chimice in organismse petrec doar pe un fon balantatde vitaminesiminerale, deciun complex de multivitamine trebuiesafiadministratin permanenta.

 

  1. Ce fel desuplimente trebuie consumam?

 

Feluridesuplimente existao multime care este limitatadoar de fanteziaproducatorilorsi amarketologilor. Dacaintriintr-un magazin desuplimentitifug ochiiitoate partilesi te pierzi. Noivom mentionadoar cateva, cele maiimportante, care trebuiesale foloseascafiecare persoanaindiferentdesex, varstasiscop. asteavor fi:

  • un adaosde proteina, pentru ca90% din noinu consumanormazilnicade proteine.

  • un complex de vitamine/minerale, pentru cacatdesanatosnu ne-am alimenta, datoritasituatieiecologice actuale fructelesilegumele nu maicontin cantitatile necesare desubstante folositoare, maialescamajoritateasuntcrescute fortatin conditiiartificiale.

  • Omega3, pentrusanatateainimii, aochilor, apielii, acreieruluisimulte multe alte benificii.

 

aceste 3suplimentesuntcele maiimportantesi trebuiesc consumate permanent. Dejain dependentascopurisisarcinisportivesau cotidiene de ex. forta, rezistenta,slabire,stimulareacapacitatilor intelectualesau marog,sexualesi altele,salegsi altesubstante caresasatisfacascopurile propuse.

 

  1. Cumsale alegem?

 

suplimentelesuntprodusalimentaresiin primul rand trebuiesaatragem atentie latermenul de valabilitate. Un produscu termenul expiratnu vaaveaefectul doritsau chiar poate duce ladereglaridigestivesau cumse maispune in popor te ducicu maruntica =) al doileamomenteste companiaproducatoaresau brandul. Odatacu popularizareafitnesuluisidezvoltareaindustrieidesuplimente, ainceputsaaparamultiproducatorinoicare propun o gamalargade produse lapreturifoarte mici. Calitateaproduselor insalasade doritsicontinutul pachetelor deseorieste dubios. Decipanane acomodainsferasuplimentelor, maibinesaevitatotul ce e foartieftinsidubios,saalegem branduricunoscute caresuntde multtimp pe piatasis-au recomandatdejaprin calitate. iar cel maibinesaconsultaantrenorul personal care cred cavafibucurossane ajute cu alegereanoastra.

 

  1. Cand ele potfidaunatoare?

 

suplimentele alimentare nusuntsubstante periculoasesirare oripotfidaunatoare.

insaacestease potmanifestanegatiatuncicand organismulsuferade unele bolisaavem reactialergicalaanumite componente. iasacazurie binesaconsultam mediculspecialistinainte de aadministrasuplimentul ales.

 

  1. Care este efectul lor advers?

 

suplimentelesuntsubstante naturale extrase din produsalimentare. Ele nu au efectadverse cum pot aveamedicamentele. Doain unele cazuri anumitesuplimentese produc prin metode chimice, acesteainsafiind echivalente cu cele carese petrec lanoiin organismsinu prezintaniciun pericol.

 

 

De lamine asvreasaspun caactivand insferafit 

Perfecte